Dækning


Aabybro Brandvæsens Dækningsområde


Har du spørgsmål til Aabybro Brandvæsen,

Så send en e-mail til

info@aabybrobrand.dk

Udrykningstider


Af loven fremgår, at hvis brandvæsenet dækker et område med mere end 100.000 ind­byggere, skal der være døgnvagts mandskab, og disse skal rykke ud inden for 1 minut.


Er der mindre end 100.000 indbyggere i området, skal der rykkes ud indenfor 5 minutter. Det betyder, at ALLE køretøjer SKAL være kørt fra stationen indenfor 5 minutter.


For at brandfolkene har en mulighed for at se, hvor lang tid der er gået, hænger der et digitalt ur i brandgaragen.


Når vagtcentralen alarmerer NIROS radioerne, starter dette ur automatisk. Uret starter på 30 sekunder, da vi regner med, at vagtcentralen har brugt den tid på at alarmere. 10 sekunder før de 5 minutter er gået, starter en hyletone.


Af loven fremgår, at brandvæsenet skal være fremme på brandstedet indenfor 10 minutter i bymæssig bebyggelse og 15 minutter på landet. Tiderne er regnet fra det tids­punkt, hvor alarmcentralen afgiver brandmeldingen til vagtcentralen i Brønderslev.


Det vil altså eksempelvis sige, at når vi er 5 minutter om at komme afsted, har vi 5 min. til at nå frem i byen og 10 min. på landet.


Aabybro kommune har et redningsberedskab (brandvæsen) med 5 min. udrykningstid. Det vil sige, at beredskabet afgår fra brandstationen senest 5 min. efter De har afgivet ønske om hjælp.


Aabybro brandvæsen er et entreprisebrandvæsen. Aabybro kommune har 5-årige overens-komster med Falcks Redningskorps, som ejer brandstationen. På brandstationen er statione-ret 1 autosprøjte, 1 slange-tender, 1 vandtankvogn og 1 kemitrailer


Kortet her viser Aabybro Brandvæsens dækningsområde: